Blog Archives

Marudhara Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya

Purana Padru, Bus Stand Ke Pass, 2/11, Housing Board, P.O. Balotra, Barmer

Comments Off on Marudhara Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya

Mahesh Teachers Training College

N.H.- 15, Choaton Road, Barmer

Comments Off on Mahesh Teachers Training College

Mahesh Mahila Teachers Training College

N.H.-15, Choaton Road, Barmer

Comments Off on Mahesh Mahila Teachers Training College

Jai Narayan Vyas Women Teachers Training College

Barmer, Barmer

Comments Off on Jai Narayan Vyas Women Teachers Training College

Subhash College

Sindhari , Barmer

Comments Off on Subhash College

Smt. Dhapu Devi Memorial Mahavidhyalaya

Barmer, Barmer

Comments Off on Smt. Dhapu Devi Memorial Mahavidhyalaya

Sanwariya Mahavidhyalaya

Dhorimanna, Barmer

Comments Off on Sanwariya Mahavidhyalaya

Mahesh Institute of Professional Studies

Barmer, Barmer

Comments Off on Mahesh Institute of Professional Studies

Maa Vakal Malani Mahavidyalaya

Near PHED Department, BARMER Road, Chohattan, Barmer

Comments Off on Maa Vakal Malani Mahavidyalaya

M.R. Memorial Girls College

Dhorimanna, Barmer

Comments Off on M.R. Memorial Girls College