Blog Archives

U.K. Singh Deval Memorial Teachers Training College

Parthavi Raj Nagar, Ram Seen Road, Bhinmal , Jalore

Comments Off on U.K. Singh Deval Memorial Teachers Training College

Sundha Mata Mahila Teachers Training College

Mahaveer Nagar, Bhinmal , Jalore

Comments Off on Sundha Mata Mahila Teachers Training College

Shree Bhagwan Mahaveer B.Ed. College

Hadecha Road, Sanchore , Jalore

Comments Off on Shree Bhagwan Mahaveer B.Ed. College

Shanti Nath Vidhya Bharti Teachers Training College

Shiv Mandir Road, Jalore

Comments Off on Shanti Nath Vidhya Bharti Teachers Training College

Muni Shri Kamal Vijayji Maharaj Sa Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Bhinmal, Jalore

Comments Off on Muni Shri Kamal Vijayji Maharaj Sa Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Lord Shiva Girls Teachers Training College

Mahaveer Nagar Ke Pass, Bhinmal , Jalore

Comments Off on Lord Shiva Girls Teachers Training College

Shri Ranjeet Singh Shikshan Sansthan

Jhab, Jalore

Comments Off on Shri Ranjeet Singh Shikshan Sansthan

Shri Raghunath Bishnoi Memorial College

Raniwara, Jalore

Comments Off on Shri Raghunath Bishnoi Memorial College

Shree Bhagwan Mahaveer P.G. College

Sanchore , Jalore

Comments Off on Shree Bhagwan Mahaveer P.G. College

Sayala College

Sayala, Jalore

Comments Off on Sayala College