Adarsh Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Adarsh Colony, Kalpvaraksh Marg, Sojati Gate, Bilara , Jodhpur