Marudhara Paradise Mahavidhyalaya

Maliya Ka Goliya, Karawadi, Bhaduruna, Sanchore (Jalore)