MUNI SHRI KAMAL VIJAYJI MAHARAJ SA SHIKSHAK PRASHIKSHAN MAHAVIDHYALAYA

Bhinmal, Jalore