Sajjan Vidhi Mahavidhyalaya

Sajjan Path, Manpura Bhakhri (Pali)