Sangmitra Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya

Near Mandal Nath Circle, Daijar, Jodhpur