Shree Vinayak College

Near Mela Ka Chowk, Near Shree Sire Cinema Sojat City, Pali