SHRI JAIN SWETAMBER TERAPANTH MANAV HITKARI SANGH MAHILA TEACHER’S TRAINING COLLEGE

Vidhya Bhumi, Ranawas Station, Pali Rajasthan 306023