Shri Jasnath Memorial College

Sata V/P Sata. Sedwa Barmer