SHRI LAL BAHADUR SHASTRI B.ED. COLLEGE

NH-112, Jodhpur – Jaipur National Highway, Main Jaipur Road, 16-Meel, Dangiyawas, Jodhpur