Shri Mahalaxmi Mahila Mahavidyalaya

Sector-E, Pratap Nagar, Jodhpur