Shri Parasmal Bohra Netraheen College, Siyag Ashram ke pas, Opp. Lahriya Resort, Ramraj Nagar, Chokha, Jodhpur

Siyag Ashram ke pass, Opp. Lariya Resort, Ramraj Nagar, Chokha, Jodhpur