SLBS MAHAVIDYALAYA, NH 112,JODHPUR-JAIPUR NATIONAL HIGHWAY, JODHPUR

jodhpur -jaipur road jodhpur