Muni Shri Kamal Vijayji Maharaj Sa Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Bhinmal, Jalore